MENU
Jesteś tutaj: Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Reklamacje prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres mailowy wydawnictwo@ilion.pl

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (dalej k.c.) może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania towaru.
2. Bieg wskazanego 14 dniowego terminu rozpoczyna się w dniu wydania nabytego towaru. Datą wydania towaru jest każdorazowo data doręczenia przesyłki, bądź data osobistego odbioru. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu przed upływem w/w terminu.
3. Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno zostać złożone Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
4. Sprzedawca na swojej stronie internetowej udostępnia formularz odstąpienia od umowy (kliknij aby pobrać). Korzystanie z formularza odstąpienia jest dobrowolne, jednakże zaleca się jego użycie, celem jednoznacznego wyrażenia przez Kupującego woli odstąpienia od umowy.
5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Kupujący odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
6. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: Wydawnictwo Ilion, ul. Pionierów 18, 43-600 Jaworzno.
7. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru obciążając Kupującego.
8. W terminie 7 dni od otrzymania towaru Sprzedawca dokona zwrotu na rzecz Kupującego ceny Publikacji podlegającej zwrotowi. Zwrot środków dokonany zostanie tożsamą formą płatności, jak wybrana przez Kupującego przy składaniu Zamówienia. W przypadku płatności za pobraniem Kupujący zobowiązany jest do wskazania w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numeru konta, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu pieniędzy. W razie uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Sprzedawca dokona zwrotu ceny Publikacji przekazem pocztowym na adres Kupującego, pomniejszając jej wysokość o koszt przekazu pocztowego.

O nas

Ilion to wydawnictwo oferujące Państwu publikacje prawnicze przygotowywane przez praktykujących pełnomocników procesowych.

Flagowymi projektami wydawnictwa są publikacje skierowane do aplikantów adwokackich i radcowskich. Kolejne części książek Egzamin adwokacki i radcowski obejmują opracowanie kluczowych zagadnień z bloku cywilnego i karnego, mogących pojawić się na przeprowadzanych każdego roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, adwokackich i radcowskich egzaminach zawodowych.