MENU
Jesteś tutaj: O nas

O nas

Ilion to wydawnictwo oferujące Państwu publikacje prawnicze przygotowywane przez praktykujących pełnomocników procesowych.

Flagowymi projektami wydawnictwa są publikacje skierowane do aplikantów adwokackich i radcowskich. Kolejne części książek Egzamin adwokacki i radcowski obejmują opracowanie kluczowych zagadnień z bloku cywilnego i karnego, mogących pojawić się na przeprowadzanych każdego roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, adwokackich i radcowskich egzaminach zawodowych.

Egzamin adwokacki i radcowski Prawo Karne stanowi źródło niezbędnej wiedzy na temat sporządzania apelacji karnych, opinii prawnych oraz subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, z kolei Egzamin adwokacki i radcowski Prawo Cywilne obejmuje zagadnienia na temat sporządzania apelacji cywilnych, opinii prawnych oraz pozwów. Książki zawierają nadto omówienia i rozwiązania egzaminów adwokackich i radcowskich, które odbyły się w latach ubiegłych. Zastosowana przez autora konstrukcja książki pozwala na właściwe usystematyzowanie wiedzy zdobywanej w kolejnych częściach publikacji oraz późniejsze przełożenie jej na realia egzaminacyjne.
W treści Egzaminów adwokackich i radcowskich czytelnik znajdzie również najważniejsze orzecznictwo związane z zagadnieniami w niej poruszanymi oraz praktyczne wskazówki mające na celu właściwe przygotowanie aplikantów adwokackich i radcowskich do samodzielnego sporządzania środków zaskarżenia, aktów oskarżenia, pozwów, opinii prawnych oraz pism procesowych w sprawach karnych i cywilnych.

O nas

Ilion to wydawnictwo oferujące Państwu publikacje prawnicze przygotowywane przez praktykujących pełnomocników procesowych.

Flagowymi projektami wydawnictwa są publikacje skierowane do aplikantów adwokackich i radcowskich. Kolejne części książek Egzamin adwokacki i radcowski obejmują opracowanie kluczowych zagadnień z bloku cywilnego i karnego, mogących pojawić się na przeprowadzanych każdego roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, adwokackich i radcowskich egzaminach zawodowych.